El trasllat de l'Associació de Veïns Congrés Indians a BTV
                        15-Dec-2014

Resposta definitiva a les al.legacions del PGM Canòdrom

El passat 3 de desembre vam tenir reunió amb el districte per parlar de nou sobre les al·legacions a la Modificació del PGM Canodrom de l’Abril 2014. Com tots sabeu, al juny vam presentar al·legacions i des de les hores hem tingut diverses trobades amb districte i urbanisme. La primera i principal al·legació era la pèrdua de 3226 mq, que comportava la desaparició en l’actual pla urbanístic de les dues residències, gent gran i orfes disminuïts. Doncs bé, hem rebut la bona notícia que els recuperem en reserva de sòl per a un futur, només perdrem 26 mq.  Això és una garantia de futur per fer aquests equipaments! Hàbitat Urbà ha treballat per donar resposta i l’ha trobat: aquests mq s’han inclòs en els tres equipaments previstos: pavelló esportiu, centre cívic i l’escola bressol. Però, compte!, no vol dir que seran més grans, tindran la mateixa superfície constructiva prevista amb la zona verda ja prevista també. Però aquests 3200 mq queden en “l’aire”, en reserva de sòl.  

Respecte la resta d ‘al·legacions també queden resoltes amb satisfacció per part nostra: el pavelló esportiu com a equipament "esportiu- recreatiu", 1500m de sostre pel centre cívic (que demanàvem i a concretar usos i distribucions), i sòl per l'escola bressol, que constarà com a "equipament docent", i possibilitat de pàrking en tot el recinte d'equipaments, descartant la possibilitat de Tedeschini per petita e impossible.

Nosaltres com a AVV estem d'acord i valorem el nou PGM de manera molt positiva. Esperem rebre el suport dels partits polítics per tal que s’aprovi en el Ple de l’Ajuntament del 19 de desembre i tiri endavant.


  08-Nov-2014

Consell de Barri Congrés-Indians del passat 27 d'Octubre                  

Semblava que no havia de ser prou interessant el Consell de Barri del passat dia 28 d’Octubre, però l’assistència va ser bona i és això el que el va fer interessant, cosa que es d’agrair. El Consell, malgrat no ser la millor manera per trobar solució als problemes del nostre barri, si que ho es per tenir de cara al Regidor, Gerent, tècnics, etc., i que puguin sentir de primera mà el que pensa la gent del nostre barri.

A propòsit del canvi de la línia d’autobús 71 per la V27, canvi de model radial a un model en xarxa, el que cal destacar, es que la freqüència de pas ha augmentat entre les 7h del matí i les 9h de la nit, essent ara de 7/8 minuts, també les 7 àrees d’intercanvi amb ( H6-H12-H14-H16 i V-21, D-20). De les 110 línies actuals, avui les de la xarxa en son 14 i han d’arribar fins a 28, la qual cosa no vol dir que es suprimeixin la resta de línies, que han de servir de complement a la xarxa.

El segon tema a exposició es la remodelació del edifici, seu de l’AVV Congrés – Indians, l’objectiu d’aquesta remodelació es passar de 800m2 utilitzables a 1070m2, un edifici amb suficiència energètica, (plaques solars), i adaptat, amb el calendari d’execució següent: Projecte executiu al gener 2014, licitació d’obres el primer trimestre e inici d’obres al Maig de 2014, amb un termini de 15 mesos. Per nosaltres L’AVV, es compleix poc a poc l’objectiu que ens vàrem marcar en el procés de cessió de l’edifici a Patrimoni, que pugui donar un bon servei al Barri en general, amb la cogestió final de l’ús de la instal·lació per part del Districte i l’AVV.

Al torn de preguntes es va aclarir el següent:

- No incrementarà l’alçada del edifici, es farà de caràcter immediat una actuació per als coloms, amb un cost de (5000€), i hi es seguirà el protocol establert per la retirada de la teulada.

- La gestió del equipament serà en forma de cogestió Districte/AVV

Un cop feta l’Obra, es previst que generi uns tres llocs de treball fixes, i mentre dura l’obra aproximadament entre 10 i 15 llocs de treball.

El pressupost final serà de 1,5 milions d’euros, d’aquests ja se’n han invertit en maquinària i altres que es reutilitzaran en la remodelació. Cal esmentar en aquest punt una intervenció que fa esment si tal hi com estan les coses avui en dia , no es podia invertir en aquests diners en temes socials, menjadors, dependència, per exemple.

Serà un local totalment adaptat, des del vestuari de la sala teatre fins a les sales del tercer pis.

El tercer tema a exposició, son les actuacions fetes al barri:

1.       Equipament Acàcies, es presenten uns plànols com a proposta per a discutir sobre la part del edifici que no s’ha enderrocat i que es vol conservar com l’única peça del Laboratori del Dr. Ferran i Clua. (pressupost 200.000€)

a)      Hi diferents paraules per dir que la remodelació va en detriment dels que ara ocupaven aquest espai, 4 entitats del Barri, i que cal discutir que passa amb aquest tema.

b)      Els representants de les famílies del col·legi  Ferrán i Clua[JRR1]  varen fer esment dels acords amb el consorci d’educació de retorn del espai del “antic Caliu” i de les males condicions actuals de les cuines, dels menjadors i de la part dels lavabos, demanant una actuació immediata, també pel fet de la falta d’informació respecte a  aquest espai; se’ls hi contesta que fins el proper curs no estarà enllestida l’obra, i que es parlarà amb el consorci del estat actual de les instal·lacions.

c)       Recuperació del espai on ha estat l’escola Congrés, no es farà per part del Consorci d’educació, cap actuació mes fis al primer trimestre del 2015. Aquest tema presenta rebuig per part dels assistents i des de l’AVV manifestem que ja en el nostre butlletí del setembre estem demanant les actuacions pertinents per a que com a mínim aquest espai torni a ser una plaça.

d)      S’han posat unes tanques en la vorera de cardenal Tedeschini, costat masia, per tal de que els vehicles grans no la envaeixin, no es pot fer cap altra actuació donat que el carrer necessita una actuació integral. Aquest tema també mostra el rebuig de la gent, també de l’AVV donat que es insuficient i no soluciona el problema, segueix sent un espai reduït, i al altre costat de carrer no s’hi ha fet res.

e)      Actuació pels coloms del edifici de l’AVV. Encara que les obres son de caire imminent, es farà una actuació el proper mes de Novembre

Torn de preguntes/intervencions.

Per part dels veïns:

 •  Intervenció que s’ha de fer en una claveguera  a Pinar del rio /Garcilaso.
 •  BAR Venècia al carrer Garcilaso, endèmic problema de sorolls i mala praxis.
 • Seguretat al Barri, grups de joves que destrossen mobiliari, embruten i  no deixen gaudir als veïns dels jardins.
 • Estudi de la circulació i intervenció al carrer del Cep. ¿Que passa amb la falta de civisme als parterres?.
 • Que se’n ha fet dels menjadors socials del carrer Acàcies?
 • Totes les obres es començaran de Gener a Març?, no es de rebut, tanques al carrer Tedeschini, insuficient actuació, que passa amb l’aparcament al barri?, les obres del Canòdrom encara no han començat, i de les al·legacions encara no en sabem res.

Per part de l’AVV Congrés – Indians

 • Quan es recuperarà l’espai que ocupava l’escola Congrés, y que passa amb l’aparcament als carres del Congrés?, temes que denunciàvem a la nostra revista ja al mes de setembre, (ho podeu veure a la nostra web).
 • Tes parades de BICING al nostre barri quasi permanentment inutilitzades per vandalisme.
 • Seguretat, robatoris de pisos i de gent gran, molt recurrents, vandalisme, sorolls e intimidació per part de joves a les places del barri.
 • Tema recurrent dels gossos que a certes hores son els amos de les places parterres etc, sense pensar l’ús per al que estan concebudes i els diners que ens costen a tots arreglar constantment.
 • Pas zebra a Riera d’Horta, a l’altura d’Emili Roca, esta aprovat, quant es fà?
 • Obres i manteniment dels carrers Puerto Príncipe, Francesc Tàrrega, Cardenal Tedeschini i tants d'altres are plens de cotxes; qué passa? Quan s'hia farà l'actuació?

                                                                                                                                                     04-Nov-2014

Nou pla turístic al districte de Sant Andreu 

El passat 29 d’octubre, el Districte de Sant Andreu va presentar el Plànol de Turisme i dels itineraris del nostre districte, inclòs en el Pla Turístic de BCN. A finals del 2012 sorgeix la iniciativa de descentralitzar el turisme del centre històric de Barcelona i portar al turista a altres districtes com el nostre. També és un nou pla destinat al veïns propis que, a vegades, desconeixem el nostre entorn més proper.

Ara ja s’ha desenvolupat la primera fase realitzant uns itineraris respecte al patrimoni industrial i arquitectònic, comerços singulars i de jardins, parcs i vies d’aigua. Han fet uns 5000 exemplars, que també es poden trobar en la pagina web del districte. Al mateix temps, s´està treballant en un estudi per a la senyalització turística, que s’implantarà en el 2015.

La previsió és crear un cinquè itinerari (i d’altres que puguin sorgir) i fer una aplicació pel mòbil que farà la funció d’audioguia. Un mateix podrà fer l’itinerari que vulgui amb el seu mòbil o bé contractar les visites guiades que s’estan preparant.

En aquest Pla de Turisme algunes entitats hem pogut participar d’alguna manera. Realment, des de l’associació de veïns ho valorem positivament. Us animem a conèixer el districte i els seus punts d’interès.

26-Oct-2014

Seguiment de la transformació del local de l'Associació de veïns Congrés-Indians

En una nova reunió (Districte, Arquitectes i l’Avv),  del 8 d’Octubre per tal de seguir treballant amb l’objectiu de que aquesta transformació doni el millor servei als veïns i veïnes, entitats, i diferents col·lectius  del nostre barri, vàrem fer els últims retocs al projecte.

Entre altres característiques, serà un equipament totalment adaptat, en els accessos a les sales de reunions del 2ºn i 3er pis, el local de l’AVV i sala teatre, (vestuaris, escenari). Una sala polivalent amb capacitat per a 198 seients que a la vegada es podran retirar per tenir una sala a nivell per altres activitats i una sala convertible en tres al tercer pis amb capacitat per a 100 persones.

Calendari:

a)      Redacció del Projecte Executiu Octubre a Gener 2015.

b)      Licitació d’Obres Gener a Abril 2015

c)       Inici d’Obra Maig 2015

d)      Previsió de termini 15 mesos + 3mesos de permisos

e)      Inauguració del nou Local Festes Majors de 2016

Tot i que en el consell de Barri del dia 27 d’Octubre de 2014, s’haurà explicat el projecte, l’Avv realitzarà una reunió amb els veïns que envolten l’actual edifici per tal d’explicar i esvair dubtes qualsevol dubte sobre com es farà l’obra, hi assistiran també els tècnics per donar les explicacions pertinents.

Accés als planells de la remodelació